FLASH 2 schooljaar 2016-2017

14 oktober 2016
Met in deze FLASH:

- Omgekeerd Organogram
- Woensdag 15 maart 2017 Personeelsdag
- Tevredenheidspeilingen
- Cafetariaregeling 2016
- Talentmanager
- Planning

Lees het hier ....